Vrtané Studny Dvořák

Dodáme

studny

Vrty, vrtané studny

Druhé desetiletí provádíme vrtání studní se specializací na vrtné průměry 180 - 254 mm, s obsypem tříděným kačírkem. Vrtání studen realizujeme způsobem, který umožní odběr podzemní vody pouze z hlubšího podzemního kolektoru a zajistí dlouhodobou ochranu před proniknutím mělkých, většinou kontaminovaných vod.

Práce provádíme jádrově, kontinuálním šnekem, valivým dlátem s výplachem nebo technologií rotačního příklepu vrtnou soupravou Soilmec na pásovém podvozku za použití ocelových nebo plastových silnostěnných zárubnic, které umožní dosáhnout hluboko uloženého skalního podloží. Vrtáme studny do pevných hornin, štěrkových naplavenin i jílů.

Po odvrtání studny provedeme vystrojení vrtu atestovanou výpažnicí z materiálu PVC-U, HDPE nebo anticoro. Následuje obsypání výpažnice, uvnitř vrtu, filtračním a stabilizačním kačírkem frakce 2/4 mm v jímací části vrtu, odtěsnění volného mezikruží bentonitovou zátkou.

Perforace výpažnic, která musí tvořit min. 5 % z celkové plochy výpažnice v jímací části slouží k nátoku vody do vrtané studny z okolního prostředí a je prováděna strojně. Výpažnice uvnitř vrtané studny musí být centrovaná. K tomu používáme speciální přípravky. Každý takto provedený vrt opatříme ocelovým uzávěrem, který zabezpečí budoucí vrtanou studnu před znehodnocením.

Postup prací

Poskytované služby

Navštívíme Vás v místě uvažované dodávky prací.
Poradíme s výběrem správné velikosti vrtané studny.
Navrhneme vhodné umístění studny vrtu.
Zpracujeme konečnou cenovou nabídku.
Ohlásíme průzkumné práce v souladu se zákonem.
Vyžádáme si stanoviska správců ochranných pásem.
Nabídneme vhodný termín provedení.
Po dokončení vrtných prací provedeme čerpací a stoupací zkoušku.

Dodáme kompletní dokumentaci zpracovanou hydrogeologem a projektantem.
Dodáme a namontujeme zhlaví studny.
Dodáme a namontujeme čerpadlo, vodárnu.

Vrtaná studna

Řez vrtanou studnou

Správné provedení vrtu studny picture

Vrtané studny

Vrtané studny hloubíme vlastní vrtnou technikou. Hydrogeologická a stavební dokumentace k vrtané studni je u nás také samozřejmostí. Zpracovávají ji zkušení odborníci s dlouholetou praxí na základě potřebných oprávnění.

Vrty pro tepelná čerpadla

Vrty pro tepelná čerpadla jsou dlouhodobým zdrojem tepelné energie, nezávislým na klimatických podmínkách. Obvyklé hloubky vrtů pro tepelná čerpadla jsou 80 - 150 m v závislosti na výkonu topného systému, hydrogeologických a geologických podmínkách dané lokality.

Hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum pro vrtané studny nebo pro vrty pro tepelné čerpadlo se provádí tak, že se vyhloubí průzkumný vrt v kvalitě studny nebo jiného požadovaného vrtu.
Vrtné práce jsou průběžně dokumentovány.

Novinky

Neobtěžujeme okolí prachem - léto 2012
červen, 2012
Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla hloubíme bezprašnou technologií při zachování nabídkové ceny. Ceny za vrtání studní a vrtů pro TČ také zde.